۳/۱۶/۱۳۹۱

آخرین تلفات فاجعه بهسود+ عکس


کوچی های مسلح  با سلاح های سبک وسنگین مجهز اند که قطعا تهیه این سلاحها وتجهیزات از توان کوچیها بالا است.
شماری از افرادی که در نتیجه حمله کوچیها مسلح آواره شده اند می گویند، بدون شک که کوچیها مسلح از حمایت های وسیع نظامی و بیرونی برخوردارند.
آواره گان بهسود می گویند که در نتیجه حمله کوچیها سه تن به شهادت رسیده اند اما برخی هم می گویند که شمار شهدای به پنج تن می رسد. این هم خانواده های برخی از شهدا:
باشندگان محل از حکومت می خواهند که از طریق ممکن بلایی به نام کوچی گری را که همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار مردم این مرز وبوم را به غم می نشانند از سر شان دور کند. هر چند که رییس جمهور کرزی چند سال پیش با تاسی از ماده چهارده قانون اساسی فرمان اسکان کوچیها را صادر نمود اما با آنهم کوچیها همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار به مناطق هزارجات حمله نموده ومردم را مجبور به ترک خانه های شان می کنند. قابل یاد آوریست که کوچیهای مسلح تاکنون در مورد حمله اخیر شان به مناطق بهسود چیزی نگفته اند.

منبع:
راه فردا

هیچ نظری موجود نیست: